Chụp hút mùi dạng đảo

Chụp hút mùi dạng đảo là một thiết bị được sử dụng để hút khói, bụi và các chất độc hại khác ra khỏi không khí trong quá trình sản xuất và hoạt động công nghiệp.